ตลาดสามชุก สุพรรณบุรี

ตลาดสามชุก (ตลาดร้อยปี สุพรรณบุรี) เป็นตลาดสำคัญในการติดต่อค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าที่สำคัญในอดีต ตั้งแต่เมื่อ 100 กว่าปีก่อน ตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสุพรรณบุรี แต่เมื่อถนนเส้นทางจราจรทางบกที่เข้ามาแทนที่การเดินทางทางน้ำ ทำให้คนหันหลังให้กับแม่น้ำท่าจีน ความสำคัญของตลาดแลกเปลี่ยนสินค้าริมน้ำเริ่มลดลง บรรยากาศการค้าก็เริ่มซบเซา จึงทำให้ชาวบ้านพ่อค้าและครูอาจารย์ที่เห็นคุณค่าตลาดเก่า รวมตัวกันหาทางฟื้นฟูตลาดขึ้นมาอีกครั้ง แต่เสน่ห์วิถีชีวิตชุมชน ประวัติศาสตร์ชุมชน ยังคงอยู่แบบเดิมไว้ รวมถึงอาคารไม้โบราณเก่าแก่ที่พบเห็นได้ตลอดแนวทางเดิน 2

Read more