ตึกม่วงทาเคยะ Takeya แหล่งชอปปิ้ง ในโตเกียว

ญี่ปุ่น / โตเกียว / ตึกม่วงทาเคยะ Takeya ตึกม่วงทาเคยะ Takeya สาขาใหม่ เปิดให้บริการแล้วที่ย่าน Ueno ห่างจากสถานี Keisei Ueno ประมาณ 100 เมตร สาขานี้อยู่ถนน Chuo อยู่ใกล้กับ

Read more