วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) เชียงใหม่

วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) เป็นวัดเก่าแก่ ที่มีความสวยงามมาก ตั้งอยู่ที่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ตั้งของวัดอยู่ไม่ไกลกับวัดอุโมงค์ และ โครงการบ้านข้างวัด วัดร่ำเปิง เป็นวัดที่มีชื่อเสียงด้านการปฏิบัติธรรม และ ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน โดยจะมีที่พักในวัดให้กับผู้ปฏิบัติธรรม ระยะเวลาในการปฏิบัติธรรม ตั้งแต่ 3 วัน ไปจนถึง

Read more