รวมที่พักใกล้ถนนท่าแพ เชียงใหม่ ถนนคนเดินวันอาทิตย์

เชียงใหม่ / รวมที่พักใกล้ถนนท่าแพ เชียงใหม่ ถนนคนเดินวันอาทิตย์ ถนนคนเดินวันอาทิตย์ (ถนนคนเดินท่าแพ) จ.เชียงใหม่ เริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ 17.00 – 22.00 น. ตั้งอยู่บนถนนราชดำเนินและถนนพระปกเกล้า ซึ่งตั้งอยู่กลางเมืองเชียงใหม่ที่มีคูเมืองล้อมรอบ เริ่มจากประตูท่าแพจากถนนราชดำเนินยาวไปถึงวัดพระสิงห์ ระหว่างทางเราสามารถเดินดูหรือซื้อของต่าง ๆ ได้ซึ่งมีให้เลือกมากมาย ทั้งสินค้าทางวัฒนธรรม

Read more