10 ที่พักกราซ Graz ประเทศออสเตรีย เมืองเก่าประวัติศาสตร์

กราซ (Graz) เป็นเมืองหลวงของรัฐสติเรีย และเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ในประเทศออสเตรียรองจากเวียนนา ใกล้กับพรมแดนซึ่งติดกับประเทศสโลวีเนีย มีแม่น้ำมูร์ไหลผ่านใจกลางเมือง กราซเป็นที่รู้จักในฐานะของเมืองที่มีการศึกษามายาวนาน ซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยหลายแห่ง ตัวเมืองเก่าของกราซ ยูเนสโกยังได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 1999 และถือเป็นอีกเมืองท่องเทียวของออสเตรีย 1. Best Western Plus Plaza Hotel Graz 

Read more