13 ที่พักคลาร์กคีย์ Clarke Quay สิงคโปร์ ใกล้สถานี MRT (อัปเดต 2024)

ที่พักสิงคโปร์ / 13 ที่พักคลาร์กคีย์ Clarke Quay ย่านคลาร์กคีย์ เป็นย่านท่องเที่ยวยามค่ำคืนที่มีชื่อเสียงและคึกคักที่สุดของประเทศสิงค์โปร์ อยู่ริม 2 ฝั่งของแม่น้ำสิงค์โปร์ โดยมีสะพานคนเดินที่ชื่อว่า สะพาน Read Bridge เป็นตัวเชื่อม ในอดีตย่านนี้เป็นศูนย์กลางการค้าโดยมีการลำเลียงและขนส่งสินค้า แต่ปัจจุบันกลายเป็นแหล่งที่พักอาศัย โรงแรม และเป็นศูนย์กลางทางการค้า ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้า

Read more