7 ที่พักฉางชา Changsha มณฑลหูหนาน ประเทศจีน

ฉางชา (Changsha) หรืออ่านตามเสียงฮกเกี้ยน เตียงสา เป็นเมืองหลวงและเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในมณฑลหูหนานในภาคกลางตอนใต้ของจีนแผ่นดินใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตลุ่มแม่น้ำ Xiang จึงทำให้ที่นี่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมที่ยาวนานตั้งแต่สมัยอดีต รวมทั้งยังเป็นศูนย์กลางด้านการเมือง เศษฐกิจ และวัฒนธรรม ของมณฑลหูหนานอีกด้วย ฉางชายังเป็นบ้านเกิดของ เหมา เจ๋อตุง อดีตผู้นำของจีนอีกด้วย จากการที่ประเทศจีนกำลังเปิดฟรีวีซ่าให้กับประเทศไทยในปี 2567 ทำให้มีความต้องการเที่ยวเมืองจีนมากขึ้น

Read more