10 ที่พักดาลัด Da Lat เวียดนาม ย่านตัวเมือง ใกล้ตลาดกลางคืน

ดาลัด หรือถ้าจะออกเสียงให้ถูกต้องจะเป็น ด่าหลัต Đà Lạt เป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวของเวียดนาม ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศ เมืองนี้มีคนไทยมาเที่ยวเยอะ มีสายการบิน บินตรงจากไทยมาดาลัด หรือ จะบินลงโฮจิมินห์ แล้วขึ้นรถบัสนอน ก็สะดวกเหมือนกัน ดาลัดเป็นเมืองที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,500 เมตร ทำให้มีอากาศเย็นสบาย อุณหภูมิเฉลี่ย 18 ถึง 25 องศาเซลเซียส

Read more