10 ที่พักเกาะพยาม ระนอง ที่พักใกล้ทะเล

เกาะพยาม เป็นเกาะขนาดใหญ่ ในจังหวัดระนอง ประกอบด้วยภูเขาที่ มีป่าไม้เบญจพรรณกระจายอยู่ทั่วไป มีอ่าว 4 อ่าว คือ อ่าวแม่หม้าย อ่าวใหญ่ อ่าวเขาควาย และอ่าวกวางปีบ พื้นที่ตอนกลางของเกาะเป็นภูเขา ป่าไม้ มีสัตว์ป่า เช่น ลิง หมูป่า และนกชุกชุม โดยเฉพาะนกหายากอย่างนกเงือก

Read more