10 ที่พักเกาะเต่ายอดนิยม อัพเดท 2023

เกาะเต่า เป็นเกาะอยู่กลางอ่าวไทย ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีลักษณะโค้งเว้า เหมือนกับเมล็ดถั่ว ซึ่งเกาะเต่า จะตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ เกาะพงัน จ.สุราษฏร์ธานีระยะทางจากเกาะพงันถึงเกาะเต่า ประมาณ 45 กิโลเมตร โดยรอบบริเวณของเกาะเต่าจะเว้าเป็นอ่าวที่มีมากมายถึง 11 อ่าว 10 แหลม มีแนวปะการัง ยาวถึง 8

Read more