10 ที่พักโฮจิมินห์ Ho Chi Minh เวียดนาม ใกล้ตลาดเบนถั่น

โฮจิมินห์  (Ho Chi Minh) หรือชื่อเดิม ไซ่ง่อน เป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง เป็นเมืองใกล้ทะเล มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน อดีตเคยเป็นอาณานิคมของประเทศฝรั่งเศส มีการขยายวัฒนธรรมเข้ามาสู่โฮจิมินห์ในช่วงนั้น ทำให้มีเอกลักษณ์โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็น วัฒนธรรม ศิลปะ และสถาปัตยกรรมต่างๆ มีความคล้ายแนวยุโรป ที่พักโฮจิมินห์ ราคาไม่แพง งบไม่เกิน 1,500

Read more