10 ที่พักปักกิ่ง Beijing ใจกลางเมือง ใกล้สถานีรถไฟ

ปักกิ่ง Beijing ถูกตั้งเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี ค.ศ. 1949 โดยเฉพาะหลังจากสมัย 80 ศตวรรษที่ 20 เมืองปักกิ่งได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว มีการเปลี่ยนแปลง ปัจจุบันนี้ปักกิ่งมีถนนที่สลับกัน ตึกสูง ๆ โดยไม่เพียงแต่รักษาสภาพเมืองโบราณ และยังแสดงถึงสภาพเมืองที่ทันสมัย กลายเป็นเมืองใหญ่ของโลก ปักกิ่งเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการปกครอง การศึกษา การขนส่ง

Read more