10 ที่พักทบิลิซี Tbilisi ประเทศจอร์เจีย

จอร์เจีย (Georgia) เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคคอเคซัส ซึ่งเป็นจุดตัดระหว่างยุโรปตะวันออกและเอเชียตะวันตก จอร์เจียมีพรมแดนทางทิศตะวันตกติดกับทะเลดำ ทางทิศเหนือและทิศตะวันออกติดกับรัสเซีย ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ติดกับตุรกี ทางทิศใต้ติดกับอาร์เมเนีย และทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ติดกับอาเซอร์ไบจาน จอร์เจียเป็นประเทศที่มีภูมิอากาศที่หลากหลาย สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี การเดินทางไปประเทศจอร์เจีย ยังไม่มีเที่ยวบินที่บินตรงจากกรุงเทพฯ การเดินทางต้องไปต่อเครื่องที่ต่างประเทศ เช่น ดูไบ (Dubai) ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อัลมาตี้ (Almaty)

Read more