บ้านเสานัก ลำปาง

 ลำปาง / บ้านเสานัก บ้านเสานัก เป็นบ้านเก่าในจังหวัดลำปางที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชม ชื่อ “บ้านเสานัก” หมายถึงบ้านที่มีเสาเป็นจำนวนมาก (ภาษาเหนือ “นัก” แปลว่า “มาก”) สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2438 โดย หม่องจันโอง (ชาวพม่า) และคุณมุกต์ (ต้นตระกูลจันทรวิโรจน์) ลักษณะเป็นศิลปะพม่าผสมล้านนา บ้านไม้สักทรงไทย

Read more