สถานที่ท่องเที่ยวพม่าเส้นทาง ย่างกุ้ง – หงสาวดี เที่ยวประเทศเพื่อนบ้านก็ฟินได้

9 สถานที่ท่องเที่ยวของเส้นทางพม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี ที่คุณจะพลาดเสียมิได้เมื่อไปเที่ยวกับทัวร์พม่า วันนี้เราจะมาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวของเส้นทางท่องเที่ยวยอดฮิตของประเทศพม่า ย่างกุ้ง – หงสาวดี ซึ่งเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวชาวไทยนิยมไปเที่ยวมากที่สุด เนื่องจากมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายหลากหลาย และไฮไลท์หลักๆ ของประเทศพม่าต่างก็อยู่ในเส้นทางนี้ด้วย โดยมีสถานที่ดังนี้ 1. พระเจดีย์ชเวมอดอว์ Shwemawdaw Paya   ใครมาเที่ยวพม่าแล้วไม่ได้มาเยือนที่นี่แปลว่ายังมาไม่ถึง

Read more

รวมที่พักมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า

มัณฑะเลย์ (Mandalay) เป็นอดีตเมืองหลวง และเมืองใหญ่อันดับสามของพม่า รองจากนครย่างกุ้งและกรุงเนปิดอว์ ตั้งอยู่ในเขตมัณฑะเลย์ ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำอิรวดี ห่างจากย่างกุ้งไปทางทิศเหนือ 716 กิโลเมตร ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1857 โดยพระเจ้ามินดง โดยตั้งชื่อตาม ภูเขามัณฑะเลย์ ที่อยู่ใกล้เคียง ซึ่งมีความสูง 775 ฟุต

Read more

รวมที่พักตัวเมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า

ย่างกุ้ง เป็นเมืองหลวงของมณฑลและอดีตเมืองหลวงของประเทศ ตั้งอยู่ทางภาคกลางตอนล่างของสหภาพพม่า ตัวเมืองมีสายน้ำโอบล้อมทั้ง 3 ด้าน มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 5 ล้านคน ประกอบด้วยชนชาติหลากหลายชาติพันธุ์ โดยมีชาวพม่าเป็นประชากรส่วนใหญ่ของมณฑลนี้และใช้ภาษาพม่าเป็นหลัก นอกจากนียั้งมีประชากรเชื้อ สายแขกและจีนอยู่เป็นจำนวนมาก จึงทำให้ย่างกุ้งเป็นเมืองที่มีความหลากหลายของวัฒนธรรม อย่างไรก็ตามชาวย่างกุ้งส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธ รองลงมาเป็นชาวมุสลิม และชาวคริสต์ ตามลำดับ จึงมีวิถีชีวิตที่คล้ายคลึงกับคนไทยถึงแม้จะมีการย้ายเมืองหลวงไปแล้ว แต่ย่างกุ้งยังคงมีที่ตั้งของที่ทำการรัฐบาล

Read more