วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เชียงใหม่

เชียงใหม่ / วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า วัดพระสิงห์ ตั้งอยู่ที่ถนนสามล้าน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นวัดขนาดใหญ่ ที่มีชื่อเสียงมีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก เดิมชื่อวัดสีเชียง เป็นพระอารามของนครเชียงใหม่ มาประมาณ 700 ปีเศษ พญาผายูกษัตริย์องค์ที่ 5 ในราชวงศ์มังรายโปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดนี้ขึ้น

Read more