รีวิวพิพิธภัณฑ์รถไฟ The Railway museum เมืองไซตามะ ญี่ปุ่น

ญี่ปุ่น / The Railway museum พิพิธภัณฑ์รถไฟ ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีการใช้รถไฟในการเดินทางเป็นหลัก เริ่มสร้างทางรถไฟ และ รถไฟ เป็นประเทศแรกๆ ของโลก มีการพัฒนารถไฟอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สมัยหัวรถจักรไอน้ำ หัวรถดีเซล จนมาถึงรถไฟความเร็วสูง Shinkansen ใน Series ต่างๆ คนญี่ปุ่นมีความผูกผันกับรถไฟเป็นอย่างมาก

Read more