รวมที่พักพิษณุโลก

พิษณุโลก เป็นจังหวัดใหญ่อยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ห่างจากรุงเทพฯประมาณ 377 กิโลเมตร พิษณุโลกยังเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน อีกทั้งยังมีธรรมชาติที่สมบูรณ์งดงาม จึงทำให้มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ที่ให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัส อาทิเช่น อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร(วัดใหญ่) ที่ภายในวิหารของวัดเป็นที่ประดิษฐานของ “พระพุทธชินราช” โรงแรมโยเดีย เฮอริเทจ พนักงานบริการดี ทำเลสะดวก ห้องพักสะอาด เงียบสงบ

Read more

วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร พระพุทธชินราช พิษณุโลก

วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ วัดใหญ่ หรือ วัดพระศรี พระประธานองค์ใหญ่ที่ประดิษฐาน ในวิหารคือ “พระพุทธชินราช” ชาวเมืองพิษณุโลกก็นิยมเรียกกันว่า “หลวงพ่อใหญ่” ตามไปด้วย วัดใหญ่นับเป็นพระอารามหลวงที่สำคัญของจังหวัด เพราะเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของชาวเมืองและชาวไทยทั้งประเทศ ตั้งอยู่ที่ถนนพุทธบูชา ตำบลในเมือง ริมแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออก สร้างขึ้นพร้อมกับการสร้างเมืองเมื่อ พ.ศ. 1900 วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร

Read more

ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พิษณุโลก

ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นศาลาทรงไทยโบราณตรีมุข พระรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชขนาดเท่าองค์จริง ประทับนั่ง พระหัตถ์ทรงพระสุวรรณภิงคารหลั่งน้ำในพระอิริยาบถประกาศอิสรภาพที่เมืองแครง สร้างโดยกรมศิลปากร เสร็จเมื่อ พ.ศ. 2404 มีการจัดงานสักการะพระบรมรูปในวันที่ 25 มกราคม ของทุกปี ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตั้งอยู่ในโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ซึ่งตั้งอยู่ติดกับเสาหลักเมือง อยู่ถัดเข้าไปตามถนนเลียบแม่น้ำ? แต่เดิมบริเวณโรงเรียนเคยเป็นพระราชวังจันทน์มาก่อน เมื่อเดือนมีนาคม 2535 กรมศิลปากรได้ขุดค้นพบแนวเขตพระราชฐานพระราชวังจันทน์

Read more

เสาหลักเมืองพิษณุโลก ศาลหลักเมือง

เสาหลักเมืองพิษณุโลก ประดิษฐานอยู่ภายในศาลหลักเมือง ริมแม่น้ำน่านฝั่งตะวันตก ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอเมือง ออกแบบอาคารโดยกรมศิลปากร เป็นแบบยอดปรางค์ เสาหลักเมืองทำจากไม้มงคลหลายชนิด? คือจากโคนลำต้นถึงลูกฟัก ทำจากไม้ราชพฤกษ์ ท่อนลูกแก้วท่อนบนทำจากไม้ชิงชัน ส่วนยอดบัวตูมประกอบด้วยลูกแก้วทำจากไม้สักทองตายพราย และได้นำไปเข้าพิธีพุทธาภิเษกที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามที่กรุงเทพฯ ที่มา. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Post Views 364

Read more

พิษณุโลก, ข้อมูลท่องเที่ยวพิษณุโลก, การเดินทาง

พิษณุโลก เป็นเมืองใหญ่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง มากมีไปด้วยแหล่งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และธรรมชาติของสายน้ำและป่าเขาที่สวยงามน่าท่องเที่ยว อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 377 กิโลเมตร จังหวัดพิษณุโลกมีพื้นที่ประมาณ 10,815 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาและที่ราบสลับป่าไม้ทางด้านตะวันออก นอกนั้นเป็นที่ราบลุ่มอยู่โดยทั่วไป มีแม่น้ำสำคัญคือ แม่น้ำน่านซึ่งไหลผ่านบริเวณ ตัวเมือง แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อำเภอคือ อำเภอเมือง

Read more