10 ที่พักฟุกุชิมะ Fukushima ใกล้สถานีใหญ่

ฟุกุชิมะ Fukushima เป็นจังหวัดที่ใหญ่อันดับ 3 จากทั้งหมด 47 จังหวัดของญี่ปุ่น ที่ตั้งของฟุกุชิมะอยู่ทางทิศใต้ของภูมิภาค Tohoku ระยะทางห่างจากโตเกียวประมาณ 1 ชั่วโมง 32 นาที ด้วยรถไฟ Shinkansen สถานที่ท่องเที่ยวของ Fukushima ส่วนมากจะเป็นแนวธรรมชาติ เช่น

Read more