อุทยานแห่งชาติภูกระดึง การเดินทางไปภูกระดึง

นักท่องเที่ยวที่ขึ้นภูกระดึงที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน COVID จะต้องมีผลตรวจไม่เกิน 72 ชั่วโมง หรือ ตรวจด้วย ATK ด้วยตนเองที่ทางเข้าก็ได้ โดยนักท่องเที่ยวเตรียมชุดตรวจไปเอง อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ตั้งอยู่ที่ตำบลศรีฐาน มีพื้นที่ 217,576 ไร่ ประกาศเป็นอุทยานฯ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2505

Read more