รวมที่พักมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า

มัณฑะเลย์ (Mandalay) เป็นอดีตเมืองหลวง และเมืองใหญ่อันดับสามของพม่า รองจากนครย่างกุ้งและกรุงเนปิดอว์ ตั้งอยู่ในเขตมัณฑะเลย์ ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำอิรวดี ห่างจากย่างกุ้งไปทางทิศเหนือ 716 กิโลเมตร ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1857 โดยพระเจ้ามินดง โดยตั้งชื่อตาม ภูเขามัณฑะเลย์ ที่อยู่ใกล้เคียง ซึ่งมีความสูง 775 ฟุต

Read more