ขั้นตอนการจองตั๋ว (ซื้อตั๋ว) รถไฟญี่ปุ่นล่วงหน้า

ญี่ปุ่น / ขั้นตอนการจองตั๋ว (ซื้อตั๋ว) รถไฟญี่ปุ่นล่วงหน้า รถไฟในประเทศญี่ปุ่น ที่เป็นขบวนพิเศษ เช่น Shinkansen, NEX สามารถซื้อตั๋วล่วงหน้าได้ ออกตั๋วล่วงหน้าก่อนวันเดินทางได้ ข้อดีของการออกตั๋ว (ซื้อตั๋ว) ล่วงหน้านั้น เพื่อมั่นใจว่ามีที่นั่ง ได้เดินทางไปกับรถไฟตามเวลาที่ต้องการ การเดินทางในช่วงเทศกาลหรือวันหยุด ควรจองตั๋วรถไฟไว้ล่วงหน้า ส่วนขั้นตอนการจองตั๋วรถไฟนั้น

Read more