ระนอง, ข้อมูลท่องเที่ยวระนอง, การเดินทาง

ระนอง เป็นจังหวัดแรกของภาคใต้ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลอันดามัน หรือมหาสมุทรอินเดีย อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 568 กิโลเมตร มีพื้นที่ 2,061,278 ไร่ ระนองยังเป็นที่ตั้งของคอคอดกระ หรือกิ่วกระ ซึ่งเป็นส่วนที่แคบที่สุดของแหลมมลายู ระยะทาง 47 กิโลเมตร จังหวัดระนองมีพื้นที่ติดกับประเทศพม่า มีแรงงานพม่าเข้าทำงานในระนองเป็นจำนวนมาก ส่วนมากจะเข้ามาทำประมง ทำสวน และ

Read more