วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี แพร่

วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี  หรือ วัดพระธาตุสุโทน เป็นวัดที่สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2520 บนที่ดิน 25 ไร่ ซึ่งได้รับการบริจาคจากชาวบ้าน วัดนี้มีความสวยงามในแบบสถาปัตยกรรมล้านนาแบบผสมผสาน และสิ่งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งได้รวบรวมสุดยอดงานศิลปะและจำลองงานศิลป์ชั้นยอดของล้านนาไว้มากมาย พระพุทธไสยาสน์ หรือ พระนอน ขนาดยาว 85 เมตร ศิลปะแบบพม่า

Read more