วัดห้วยมงคล หลวงปู่ทวด หัวหิน

วัดห้วยมงคล ตั้งอยู่ที่ตำบลทับใต้ เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อทวด พระนามาภิไธย ส.ก.องค์ใหญ่ จากบริเวณรอบๆองค์พระสามารถมองเห็นทิวเขาล้อมรอบและเห็นเทือกเขาตะนาวศรี กั้นพรมแดนไทย-สหภาพเมียนม่าร์ เมื่อปี พ.ศ. 2495 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเสด็จมา ณ วัดแห่งนี้ ตั้งโครงการพระราชดำริขึ้น และได้ทรงพระราชทานนามใหม่จาก “วัดห้วยคต” เป็น “วัดห้วยมงคล” วัดนี้ก่อตั้งในปี พ.ศ.

Read more