วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เชียงใหม่

เชียงใหม่ / วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ ที่ถนนพระปกเกล้า เป็นวัดที่มีชื่อเสียง มีนักท่องเที่ยวมาชมเป็นจำนวนมาก และภายในประดิษฐานเจดีย์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นเจดีย์เก่ากว่า 500 ปี สร้างขึ้นในรัชกาลพระเจ้าแสนเมืองมากษัตริย์องค์ที่ 7 แห่งราชวงศ์มังราย (พ.ศ.1913-1954) ต่อมาพระยาติโลกราชโปรดให้ช่างขยายเจดีย์ให้สูงและกว้างกว่าเดิม แล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2024 และอัญเชิญพระแก้วมรกตมาประดิษฐานระหว่าง พ.ศ.2011-2091

Read more