สมุทรสงคราม, ข้อมูลท่องเที่ยวสมุทรสงคราม, การเดินทาง

สมุทรสงคราม เป็นจังหวัดเล็กๆที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร ใช้เวลาเดินทางประมาณชั่วโมงกว่าก็ถึง เดินทางสะดวกด้วยรถประจำทาง รถไฟ และรถยนต์ส่วนตัว หากใครชอบการท่องเที่ยวที่ได้สัมผัสกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตริมคลอง ไม่ว่าจะเป็นอาชีพการทำสวนผักผลไม้ ล่องเรือชมหิ่งห้อย หรือ เที่ยวชมตลาดน้ำอัมพวาตลาดน้ำที่มีของกินขายหลากหลาย จังหวัดสมุทรสงครามจึงเป็นจังหวัดที่น่าไปเยี่ยมเยือนสำหรับผู้สนใจการท่อง เที่ยวเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม เมืองสมุทรสงคราม สร้างขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐาน เดิมเข้าใจว่าเป็นแขวงหนึ่งของราชบุรี เรียกว่า สวนนอก ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาต่อเนื่องกับสมัยกรุงธนบุรี จึงแยกจากราชบุรี

Read more