10 ที่พักบาเซิล Basel ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

บาเซิล (Basel) ตั้งอยู่ใกล้ชายแดนสวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศสและเยอรมนี ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไรน์ บาเซิลเป็นเมืองที่มีประชากรมากเป็นอันดับสาม ของสวิตเซอร์แลนด์ (รองจากซูริกและเจนีวา ) ถือว่าเป็นเมืองหลวงแห่งวัฒนธรรมของสวิตเซอร์แลนด์ และเมืองนี้มีชื่อเสียงในด้านพิพิธภัณฑ์ หลายแห่ง มีมหาวิทยาลัยบาเซิลซึ่งเป็มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ (ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1460) และเมืองนี้ยังเป็นศูนย์กลางการค้าและศูนย์กลางวัฒนธรรมที่สำคัญ 1. Novotel Basel

Read more

7 ที่พักเลาเทอร์บรุนเนน Lauterbrunnen สวิสเซอร์แลนด์

Lauterbrunnen  เป็นหมู่บ้านในรัฐเบิร์นของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ อยู่แนวสันเขาลึกลงมาจากมา Interlaken ประมาณ 12 กิโลเมตร และตั้งอยู่กลางหุบเขาสูงชันและมีน้ำตก Staubbach สูงเกือบ 300 เมตร ที่เป็นจุดเด่นของหมู่บ้าน จึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม แล้วหมู่บ้านนี้ยังเป็นทางผ่านไปยังจุดท่องเที่ยวต่าง ๆ ในแถบเทือกเขาแอลป์ของสวิตเซอร์แลนด์อีกด้วย 1. วัลเล่ย์ โฮสเทล

Read more