10 ที่พักหลวงพระบาง ใจกลางเมือง ใกล้ที่เที่ยว (อัปเดต 2024)

หลวงพระบาง ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศลาว ตัวเมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงและแม่น้ำคาน ซึ่งไหลมาบรรจบกันบริเวณนั้นเรียกว่า ปากคาน เป็นเมืองที่องค์การยูเนสโกได้ยกย่องให้เป็นมรดกโลก คือ มีวัดวาอารามเก่าแก่มากมาย มีบ้านเรือนอันเป็นเอกลักษณ์โคโลเนียลสไตล์ ตัวเมืองตั้งอยู่ริมน้ำโขงและน้ำคาน ซึ่งไหลบรรจบกันท่ามกลางธรรมชาติอันสวยงาม และชาวหลวงพระบางมีบุคลิกที่ยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นมิตร และมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่งดงาม ปัจจุบันคนไทยไปเที่ยวเมืองหลวงพระบางกันมากขึ้น เนื่องจากมีสายการบิน Thai Air asia เปิดให้บริการบินตรงในเส้นทางนี้

Read more

รวมที่พักหลวงพระบาง ประเทศลาว

หลวงพระบาง  อยู่ทางภาคเหนือของประเทศลาว อยู่ริมแม่น้ำคานและแม่น้ำโขง ซึ่งไหลมาบรรจบกัน  ถือว่าเป็นเมืองที่มีเสน่ห์น่าหลงใหล เพราะเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยวัดเก่าแก่มากมาย มีบ้านเรือนที่มีสถาปัตยกรรมสไตล์โคโลเนียน บรรยากาศในเมืองเต็มไปด้วยเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่งดงาม จึงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกของมวลมนุษยชาติเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2538 และยังได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองที่ได้รับการปกปักรักษาที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงส่งผลให้นักท่องเที่ยวต่างชาติได้เดินทางมาเยี่ยมเยือนกันเป็นจำนวนมาก โดยมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ เช่น วัดเชียงทอง วัดใหม่สุวันนะพูมาราม พระธาตุจอมพูสี น้ำตกตาดกวางสี

Read more