อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก อุตรดิตถ์

อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก ประดิษฐานอยู่หน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติประวัติในความ กล้าหาญ รักชาติ และเสียสละ เมื่อครั้งพระยาพิชัยดาบหักครองเมืองพิชัยในสมัยธนบุรี? ท่านได้สร้างเกียรติประวัติไว้โดย เฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อปี? พ.ศ. 2316 พม่ายกทัพมาตีเมืองพิชัย พระยาพิชัยดาบหักได้ยกทัพไปสกัดทัพพม่าจนแตกพ่ายกลับไป การรบในครั้งนั้นดาบคู่มือของพระยาพิชัยดาบหัก ข้างขวาได้หักไปหนึ่งเล่ม แต่ก็ยังรบได้ชัยชนะต่อทัพพม่า ด้วยวีรกรรม ดังกล่าวจึงได้สมญานามว่า ?พระยาพิชัยดาบหัก?

Read more