10 ที่พักฟลอเรนซ์ Florence อิตาลี เมืองเก่าแก่แห่งศิลปะและวัฒนธรรม

ฟลอเรนซ์ (Florence) เป็นเมืองหลวงของแคว้นทัศคานี และเป็นอีกหนึ่งเมืองในประเทศอิตาลี ตั้งอยู่ที่แม่น้ำอาร์โน เป็นศูนย์กลางทางศิลปะและวัฒนธรรมมายาวนาน และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกในปีค.ศ. 1982 จึงทำให้นักท่องเที่ยวนิยมมาหลายล้านคนในแต่ละปี ฟลอเรนซ์ยังเป็นเมืองสำคัญของอุตสาหกรรมแฟชั่นอิตาลี เป็นเมืองหลวงแฟชั่นอันดับ 15 ของโลก นิตยสารฟอบส์ เคยจัดอันดับฟลอเรนซ์เป็นหนึ่งในเมืองที่งดงามที่สุดของโลก 1. Mercure Firenze Centro Hotel 

Read more

10 ที่พักโรม Rome อิตาลี ใจกลางเมือง ใกล้สถานีรถไฟ

โรม (Rome) หรือชื่อในภาษาอิตาลีและละตินคือ โรมา เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของแคว้นลัตซีโยและประเทศอิตาลี โรมมีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า 2,800 ปี ตั้งอยู่บนเนินเขาทั้งเจ็ดริมฝั่งแม่น้ำไทเบอร์ตอนกลางของประเทศ โดยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรในอดีตมากมาย เช่น ราชอาณาจักรโรมัน สาธารณรัฐโรมัน และจักรวรรดิโรมัน นอกจากนี้ โรมยังเป็นที่ตั้งของนครรัฐวาติกัน ซึ่งเป็นดินแดนที่ประทับของพระสันตะปาปาแห่งศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกอีกด้วย ใน พ.ศ.2550 โรมเป็นเมืองที่มีผู้มาเยือนมากเป็นอันดับที่ 11

Read more

10 ที่พักมิลาน Milan อิตาลี ใกล้สถานีรถไฟ เดินทางสะดวก

มิลาน (อังกฤษ: Milan) หรือ มีลาโน (อิตาลี: Milano) เป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของอิตาลี และเป็นเมืองเอกของแคว้นลอมบาร์เดีย เมืองใหญ่อันดับสองรองจากกรุงโรม ส่วนภาคเศรษฐกิจของนครมิลานมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของสหภาพยุโรปรองจากกรุงปารีส ถือเป็นเมืองที่ร่ำรวยที่สุดที่ไม่ใช่เมืองหลวงในทวีปยุโรป มิลานได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งด้านแฟชั่นของโลก ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการจัดงานนิทรรศการนานาชาติ ที่บ่อยครั้งในแต่ละปี งานที่ใหญ่ที่สุดของแต่ละปีคือมิลานแฟชั่นวีค มิลานมีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาเยือนกว่า 8 ล้านคนในแต่ละปี สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของมิลาน เช่น มหาวิหารมิลาน

Read more

4 สถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจในอิตาลี

กรุงโรม ไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดียว เป็นคำเปรียบเทียบที่ทำให้เห็นความยิ่งใหญ่ของอิตาลี แหล่งอารยธรรม สถาปัตยกรรมที่น่าสนใจ สำหรับนักท่องเที่ยวที่นิยมชมชอบในเรื่องของอารยธรรม ความเก่าแก่ที่ยังคงได้รับการอนุรักษ์ ไหนๆ ก็ไปท่องยุโรปกันแล้ว ประเทศอิตาลีจึงมักอยู่ในโปรแกรมการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นการเที่ยวโดยเฉพาะ หรือเที่ยวโซนยุโรปหลายๆ วัน การเดินทางไปอิตาลีก็สะดวก เพราะเรามีสายการบินประจำชาติอย่างการบินไทยที่จะพาเราตรงไปอิตาลีเลย หรืออาจจะเป็นสายการบินชั้นนำต่างชาติก็มีมากมาย เช่น สิงคโปร์แอร์ไลน์ (Singapore Airlines)

Read more