อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ทุ่งนางพญา ทุ่งโนนสน เพชรบูรณ์

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง (หนองแม่นา) หน่วยจัดการอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ที่ 1 (หนองแม่นา) มีที่ทำการอุทยานฯ ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นสาขาย่อยรองจากที่ทำการสำนักงานใหญ่ กิโลเมตรที่ 80 ทางอุทยานฯ มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในเขตอำเภอเมือง อำเภอเขาค้อ อำเภอหล่มสัก อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ และอำเภอวังทอง

Read more