อุทยานแห่งชาติแม่ยม แพร่

อุทยานแห่งชาติแม่ยม มีพื้นที่ทั้งสิ้น 284,218 ไร่ ครอบคลุมท้องที่อำเภอสอง จังหวัดแพร่ และอำเภองาว จังหวัดลำปาง ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2529 ลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงสองฝั่งแม่น้ำยม พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณ อุทยานแห่งชาติแม่ยมนี้มีแม่น้ำยมไหลผ่าน 43 กิโลเมตร และมีน้ำตลอดปี สถานที่น่าสนใจภายในอุทยานฯ แก่งเสือเต้น

Read more