รวมที่พักอุบลราชธานี

อุบลราชธานี ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ เป็นระยะทาง 629 กิโลเมตร สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงและภูเขา มีแม่น้ำมูลไหลผ่านตอนกลางของพื้นที่และมีหน้าผาหินทรายบริเวณชายฝั่งแม่น้ำโขงอันเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยและลาว สถานที่ท่องเที่ยวในอุบลฯ คือ สามพันโบก อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ น้ำตกห้วยหลวง และอีกมากมาย ส่วนประเพณีที่สร้างชื่อเสียงให้กับชาวอุบลฯคือ การแห่เทียนพรรษาที่จัดอย่างยิ่งใหญ่ และ งานประเพณีไหลเรือไฟ เดอะ

Read more

แผนที่อุบลราชธานี แผนที่เมืองอุบลราชธานี แผนที่เมืองโขงเจียม

แผนที่อุบลราชธานี แผนที่เมืองอุบลราชธานี แผนที่เมืองโขงเจียม ที่มา. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Post Views 10612

Read more

อุบลราชธานี, ข้อมูลท่องเที่ยวอุบลราชธานี, การเดินทาง

อุบลราชธานี เป็นเมืองใหญ่ริมฝั่งแม่น้ำมูล ที่มีประวัติความเป็นมากว่า 200 ปี เล่ากันว่า ท้าวคำผง ท้าวทิด-พรหม และท้าวก่ำ ซึ่งเป็นบุตรหลาน พระวอ พระตา หนีภัยสงครามจากพระเจ้าสิริบุญสาร เจ้าแห่งนครเวียงจันทน์เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของพระเจ้าตากสินมหาราช ต่อมาได้สร้างเมืองขึ้นที่บริเวณดงอู่ผึ้ง ใกล้กับแม่น้ำมูล ครั้นพ.ศ. 2323 พระเจ้าตากสินมหาราชได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้พระยาราชสุภาวดี เชิญตราพระราชสีห์มาพระราชทานนามเมืองว่า

Read more