10 ที่พักฮานอย Hanoi เวียดนาม อัพเดท 2023

กรุงฮานอย (Hà Nội) หรือถ้าจะออกเสียงให้ถูก ก็เรียกว่า กรุงห่าโหน่ย เป็นเมืองหลวงของเวียดนามในปัจจุบัน และ อดีตเป็นเมืองหลวงของเวียดนามเหนือระหว่างปี 1954 – 1976 และเป็นระยะ ๆ ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 11 จนถึงปี 1802 กรุงฮานอยตั้งอยู่ทางริมฝั่งขวาของแม่น้ำแดง มีอุตสาหกรรมสำคัญ ได้แก่

Read more