10 ที่พัก เกนต์ Ghent เมืองประวัติศาสตร์ ประเทศเบลเยี่ยม

เกนต์ (Ghent) เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของฟลานเดอร์ตะวันออกและใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ รองจากบรัสเซลส์และแอนต์เวิร์ป ส่วนสถาปัตยกรรมยุคกลางส่วนใหญ่ของเมืองยังคงสภาพสมบูรณ์และได้รับการอนุรักษ์และบูรณะอย่างดี โดยมีสถานที่ท่องเที่ยว เช่น ปราสาท Gravensteen สถาปัตยกรรมอันงดงามริมท่าเรือ Graslei เก่า เป็นต้น และเกนต์ยังเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย กับ พิพิธภัณฑ์สำคัญของประเทศหลายแห่ง เมืองนี้สามารถเที่ยวได้สะดวกโดยไม่ต้องใช้รถ 1. Ghent Marriott Hotel  ที่ตั้ง:

Read more