Kowloon Walled City Park จากสลัมลอยฟ้า สู่สวนสาธารณะ

Kowloon Walled City Park (九龍寨城公園) ปัจจุบันเป็นสวนสาธารณะในฝั่งเกาลูน เมืองฮ่องกง แต่ถ้าย้อนไปช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 พื้นที่บริเวณนี้เป็นตึกสูง ชุมชนแออัด แหล่งที่อยู่อาศัยราคาถูก มีการเปรียบเทียบว่าเป็นสลัมลอยฟ้า เป็นย่านที่เสื่อมโทรมที่สุดของฮ่องกง มีทั้งการขายยาเสพติด การพนัน โสเภณี และของผิดกฎหมาย ความน่าสนใจของ Kowloon Walled

Read more