เที่ยวเกาะสมุย เกาะเต่า เกาะนางยวน เกาะพงัน เดือนไหนดี

ผู้สนับสนุน หมู่เกาะทางด้านอ่าวไทย เช่นเกาะสมุย เกาะเต่า เกาะนางยวน เกาะพงัน หมู่เกาะอ่างทอง มีฤดูกาลที่แตกต่างไปจากทะเลฝั่งอันดามัน และ ฝั่งทะเลตะวันออก เนื่องจากเป็นเกาะอยู่กลางทะเลทำให้ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมได้ง่าย ลมมรสุมที่มีอิทธิพลต่อเกาะในอ่าวไทยได้แก่ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จากอิทธิพลของลมมรสุมทำให้มีการแบ่งฤดูกาลออกเป็น 2 ฤดู คือ ฤดูร้อนและฤดูฝน ฤดูร้อน

Read more

รวมที่พักเกาะพงัน หาดริ้น Fullmoon Party

รวมที่พัก หาดริ้น เกาะพงัน เกาะพงัน (พะงัน) ใหญ่เป็นอันดับสองรองจาก เกาะสมุย ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ห่างจาก เกาะสมุย ไปทางทิศเหนือประมาณ 20 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 100 กิโลเมตร หาดริ้น

Read more