รีวิวเครื่องชั่งกระเป๋าเดินทาง ราคา 220 บาท ส่งฟรี

การเดินทางด้วยเครื่องบิน มีข้อจำกัดที่น้ำหนักสัมภาระ ทั้งสัมภาระที่ถือติดตัว และสัมภาระที่โหลดใต้เครื่อง ถ้าเอาไปเกินกว่าที่สายการบินกำหนดจะถูกชาร์จในราคาที่แพงมาก และบางครั้งอาจแพงกว่าค่าตั๋วเครื่องบินเสียอีก วิธีการแก้ปัญหาน้ำหนักเกิน แก้ได้ง่ายๆ ด้วยการพก เครื่องชั่งน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง (Luggage scale) ติดตัวไปด้วย เครื่องชั่งประเภทนี้มีน้ำหนักเบา และขนาดที่เล็กกว่าฝ่ามือ เราสามารถชั่งน้ำหนักสัมภาระได้ทุกที่ ทำให้สามารถจัดการกับน้ำหนักกระเป๋าได้ตั้งแต่ตอนแพคของ ในกรณีที่น้ำหนักกระเป๋ายังไม่ถึงโควต้า เราสามารถซื้อของเพิ่มได้อีก ไม่เสียโอกาสในการชอปปิ้งของราคาถูกที่ต่างประเทศ และกรณีที่น้ำหนักเกินโควต้า

Read more