The Habour เดอะฮาร์เบอร์ เชียงใหม่

เชียงใหม่ / The Habour เดอะฮาร์เบอร์ อัพเดท ธันวาคม 2559 The Habour ได้ปิดกิจการแล้ว ปัจจุบันกำลังทุบสิ่งก่อสร้างในพื้นที่ เดอะฮาร์เบอร์ เชียงใหม่ (The Harbour Chiang Mai) เป็นศูนย์การค้าแบบเปิดโล่ง แห่งใหม่ในจังหวัดเชียงใหม่

Read more