ที่พักใกล้สนามบินเถาหยวน ไต้หวัน

สนามบินเถาหยวน (Taoyuan International Airport) เป็นสนามบินที่อยู่ทางทิศเหนือของไต้หวัน อยู่ใกล้กับไทเป นักท่องเที่ยวที่มาไต้หวันด้วยสายการบิน V Air, Tiger Air จะมาลงที่สนามบินนี้ เที่ยวบินของสายการบิน Low cost ที่มาไต้หวันมักจะมาถึงสนามบินเถาหยวนเวลาดึก หรือ ไม่ก็กลับแต่เช้า ไม่สะดวกกับการพักในไทเป การพักใกล้สนามบินจึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด

Read more