10 ที่พักรอตเตอร์ดัม Rotterdam ประเทศเนเธอร์แลนด์

รอตเตอร์ดัม (Rotterdam) เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองในประเทศเนเธอร์แลนด์ รองจากเมืองหลวงของประเทศ อย่างอัมสเตอร์ดัม ตั้งอยู่ในจังหวัดเซาท์ฮอลแลนด์ รอตเตอร์ดัมเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์และเศรษฐกิจที่สำคัญ เป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดของยุโรป ห่างจากกรุงเฮก ประมาณ 30 นาที เมืองนี้มีชื่อเสียงด้านสถาปัตยกรรมแบบสมัยใหม่ โดยรวมถึงอาคาร และสิ่งก่อสร้างรูปแบบใหม่รูปร่างแปลกตาและสูงใหญ่ 1. Holiday Inn Express Rotterdam –

Read more

10 ที่พักอัมสเตอร์ดัม Amsterdam เนเธอร์แลนด์ ใกล้สถานีรถไฟ

อัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) เป็นเมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอัมสเติล ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆ ที่มีชื่อเสียงอันดับโลก มีคลองมากกว่า 165 แห่ง จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยยูเนสโก้ (UNESCO) ปัจจุบัน อัมสเตอร์ดัมเป็นศูนย์การการค้าและการเงิน และเมืองหลวงทางวัฒนธรรมของของเนเธอร์แลนด์ อัมสเตอร์ดัมเป็นที่ตั้งของท่าอากาศยานอัมสเตอร์ดัมสคิปโฮล ท่าอากาศยานที่มีผู้โดยสารมากเป็นอันดับ 3 ของยุโรป และที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ

Read more