รวมที่พักตราด

ตราด เป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลทางภาคตะวันออกของไทย ติดชายแดนทางทะเลของกัมพูชา ที่นี่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมากในปัจจุบัน โดยที่เที่ยวส่วนใหญ่จะเป็นทางทะเลที่มีความสวยงาม เงียบสงบ และเต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ อยู่มากมาย โรงแรมทอสคานา ตราด เดินทางสะดวก ห้องพักตกแต่งสวย มีสระว่ายน้ำ สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน จำนวนห้องพัก 29 ห้อง 155/4 หมู่ 5

Read more

รวมที่พักกระบี่

กระบี่ / รวมที่พักกระบี่ จังหวัดกระบี่ เป็นจังหวัดทางภาคใต้ของประเทศไทย อยู่ในเขตชายฝั่งทะเลอันดามัน ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาหินปูน มีที่ราบแคบ ตามเชิงเขา และบริเวณชายฝั่งทะเล มีแหล่งท่องเที่ยวหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น ทะเล หุบเขา หมู่เกาะ น้ำตก ซึ่งอุดมไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติที่หลากหลาย จึงทำให้เป็นที่นิยมของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้มาเที่ยวกันตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในช่วงหน้าร้อน แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดกระบี่

Read more

รวมที่พักสกลนคร

จังหวัดสกลนคร เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ซึ่งเป็นแหล่งชุมชนตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์สืบเนื่องจวบจนปัจจุบัน ทั้งนี้จังหวัดสกลนครยังเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีความสำคัญและหลากหลายในด้าน ต่างๆโดยเฉพาะทางด้านสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ สังคม การเมือง ศาสนา และวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น และเป็นจังหวัดศูนย์กลางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศูนย์กลางทางการศึกษา อันเป็นสถานที่ตั้งของสถานศึกษาขนาดใหญ่ใน  กลุ่มจังหวัดสนุก (สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร) ณ กาสะลอง Hostel , facebook

Read more

รวมที่พักนครพนม

จังหวัดนครพนม ตั้งอยู่ในเขตภาคอีสานตอนบน เป็นเมืองชายแดนที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ มีทิวทัศน์สวยงาม มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน มีพระธาตุพนมอันศักดิ์สิทธิ์ และมีพระธาตุอื่นๆ อีกหลายแห่ง ประกอบกับตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง อันเป็นแหล่งรวมวัฒนธรรมแห่งสำคัญจากหลายชนชาติ นครพนมจึงมีวัฒนธรรมและประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์และน่าสนใจอยู่มาก และยิ่งปัจจุบันนี้ นครพนมเป็นจุดผ่านแดนไปยังประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอีกจุดหนึ่ง อีกทั้งยังมีความเจริญในหลายๆ ด้าน มีการคมนาคมสะดวกและมีสนามบิน ถือว่านครพนมเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่ง ตองเจ็ด โฮมเทล ที่พักยอดนิยม

Read more