เมืองโบราณ สมุทรปราการ

ผู้สนับสนุน เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2506 โดยนายเล็ก วิริยะพันธุ์ นักธุรกิจเจ้าของบริษัทวิริยะประกันภัย เป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก? มีพื้นที่ประมาณ 500 ไร่ ซึ่งได้รวบรวมประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ศาสนา ศิลปะ และขนบธรรมเนียมประเพณีของคนไทยในอดีตตราบจนถึงปัจจุบันของไทยไว้มากมายทั้ง ภาคเหนือ ภาคกลาง

Read more