เที่ยวเซินเจิ้น จีน ไปเองได้ ไม่ง้อทัวร์

ผู้สนับสนุน เดือนเมษายนนี้มีทริปที่ไม่อยู่ใน plan หนึ่งทริป เป็นทริปไปดูงานที่ เซินเจิ้น (Shenzhen) ประเทศจีน ทริปนี้ไปเพียง 3 วัน 2 คืน เดินทางด้วยสายการบิน Air asia เป็นเพียงสายการบินเดียวที่มีบินตรงจากสนามบินสุวรรณภูมิ ไปเซินเจิ้น จากการคาดคะเนน่าจะใช้เวลาดูงาน 1

Read more