โบสถ์คริสต์ จันทบุรี อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล

จันทบุรี / โบสถ์คริสต์ จันทบุรี อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล อาจปิด ไม่ให้เข้าชมด้านใน เนื่องจากป้องกัน COVID ระบาด (ขึ้นกับสถานการณ์ในตอนนั้น) แต่นักท่องเที่ยวสามารถถ่ายรูปด้านนอกได้ตามปกติ ถ้ามีโอกาสได้มาเที่ยวเมืองจันทบุรี สถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดก็คือ โบสถ์คาทอลิกจันทบุรี หรือ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล เป็นโบสถ์คริสต์คาทอลิกเก่าแก่ที่มีความสวยงามมาก ถือว่าเป็น

Read more