โบสถ์คริสต์ จันทบุรี อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล

จันทบุรี / โบสถ์คริสต์ จันทบุรี อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล ถ้ามีโอกาสได้มาเที่ยวเมืองจันทบุรี สถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดก็คือ โบสถ์คาทอลิกจันทบุรี หรือ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล เป็นโบสถ์คริสต์คาทอลิกเก่าแก่ที่มีความสวยงามมาก ถือว่าเป็น Unseen แห่งหนึ่งของเมืองจันทบุรีเลย ที่ตั้งของโบสถ์นี้อยู่ในตัวเมืองจันทบุรี บริเวณชุมชนริมน้ำจันทบูร ที่มาของการสร้างโบสถ์แห่งนี้เริ่มจากชาวคาทอลิกเวียดนามจำนวน 120-130 คน ที่อพยพหนีการเบียดเบียนทางศาสนาในโคชิน

Read more