11 ที่พักสิงคโปร์ โฮสเทล – โรงแรม อัพเดท 2023

สิงคโปร์  ประเทศที่เป็นเกาะขนาดเล็ก เป็นศูนย์กลางพาณิชย์ที่สำคัญของโลกแห่งหนึ่ง ถึงจะเป็นเกาะเล็ก แต่ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวย ทั้งสิ่งก่อสร้างที่สร้างขึ้นมา และ สถานที่ทางประวัติศาสตร์ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ศูนย์การค้า สวนสนุกระดับโลก Universal Studio Singapore และ Casino ด้วยความที่สิงคโปร์ อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2

Read more