10 ที่พักโอกินาว่า Okinawa ที่คนไทยนิยมไปพัก อัพเดท 2024

โอกินาว่า (Okinawa) เป็นเกาะที่อยู่ทางตอนใต้สุดของประเทศญี่ปุ่น ห่างจากเกาะคิวชู 640 กิโลเมตร โดยมีเกาะน้อยใหญ่รวมกว่า 160 เกาะ มีเมืองนาฮะ (那覇市) เป็นเมืองหลวง ล้อมรอบไปด้วยทะเล ปะการังหลากสีสัน และความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตทางทะเล มีวัฒนธรรมประเพณีเฉพาะถิ่น อาหารการกินที่มีเอกลักษณ์ มีภูมิอากาศแบบกึ่งเขตร้อนชื้น อากาศไม่ร้อนมาก เป็นเมืองท่องเที่ยวทางทะเลที่มีนักท่องเที่ยวญี่ปุ่น และ

Read more