หนองบัวลำภู, ข้อมูลท่องเที่ยวหนองบัวลำภู, การเดินทาง

หนองบัวลำภู เป็นเมืองโบราณที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เดิมเป็นดินแดนที่ขึ้นต่อกรุงศรีสัตตนาคนหุต (เวียงจันทน์) มีชื่อว่า เมืองหนองบัวลุ่มภู นครเขื่อนขันธ์ กาบแก้วบัวบาน ตามตำนานกล่าวว่า เมื่อ พ.ศ. 2310 ท้าวตาได้ไปสร้างเมืองอุบล ส่วนท้าววอ (พระวรราชภักดี) ได้ไปสร้างเมืองนครเขื่อนขันธ์ กาบแก้วบัวบาน ใน พ.ศ. 2419 เมื่อเสร็จศึกฮ่อครั้งที่ 1 ส่วนเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ดำรงตำแหน่งเป็นแม่ทัพใหญ่ได้มาชุมนุมพักที่ หนองคาย และได้ให้ท้าวพิมพา (พระวิชโยดมกมุทรเขต) เป็นเจ้าเมืองครองนครเขื่อนขันธ์ และเปลี่ยนชื่อเมืองเป็น กมุทธาศรัยบุรีรมย์ จากนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยมา จนหนองบัวลำภูแยกมาจากจังหวัดอุดรธานีและเป็นจังหวัดลำดับที่ 76 อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 ธันวาคม 2536

จังหวัดหนองบัวลำภูมี พื้นที่ประมาณ 3,859 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 6 อำเภอ คือ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู โนนสัง ศรีบุญเรือง นากลาง สุวรรณคูหา และนาวัง

รถยนต์ : จากกรุงเทพฯ ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ถึงจังหวัดสระบุรี บริเวณกิโลเมตรที่ 107 แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ผ่านจังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี แล้วเลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 210 ผ่านอำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ถึงจังหวัดหนองบัวลำภู รวมระยะทาง 608 กิโลเมตร

หรือเมื่อถึงจังหวัดขอนแก่นแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 2109 (อำเภอน้ำพอง-เขื่อนอุบลรัตน์) เข้าอำเภอโนนสัง ถึงจังหวัดหนองบัวลำภู รวมระยะทาง 577 กิโลเมตร

รถโดยสาร : บริษัท ขนส่ง จำกัด (มหาชน) มีบริการรถปรับอากาศวิ่งระหว่างกรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู ใช้เวลาเดินทาง 8 ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีขนส่งจตุจักร (หมอชิต 2) โทร. 0 2936 2852-66 หรือ Call Center บริษัท ขนส่ง (จำกัด) โทร. 0 2576 5599 หรือ www.transport.co.th หรือ แอร์เมืองเลย โทร. 0 2936 0142 หรือ บุษราคัมทัวร์ โทร. 0 2537 8462 สาขา หนองบัวลำภู โทร. 0 4236 0927 บริษัท หนองบัวลำภูเดินรถ จำกัด โทร 0 4231 1051
รถไฟ : ใช้เส้นทางกรุงเทพฯ-อุดรธานี จากนั้นใช้รถโดยสารประจำทางที่วิ่งระหว่างอุดรธานี-หนองบัวลำภู สอบถามรายละเอียดได้ที่ หน่วยบริการเดินทาง การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 1690, 0 2220 4334, 0 2220 4444 หรือ www.railways.co.th
เครื่องบิน : บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) , บริษัท ไลอ้อนแอร์ จำกัด , บริษัท แอร์เอเชีย จำกัด  , บริษัท นกแอร์ จำกัด ไม่มีเที่ยวบินตรงไปจังหวัดหนองบัวลำภู แต่สามารถใช้เส้นทางบินกรุงเทพฯ-อุดรธานี แล้วต่อรถโดยสารเข้าหนองบัวลำภู

การเดินทางภายในจังหวัด มีรถสองแถวบริการวิ่งรอบตัวเมืองหนองบัวลำภู พร้อมทั้งรถประจำทางวิ่งระหว่างตัวจังหวัดไปยังอำเภอต่าง ๆ

Post Views 2288

admin

นักเขียนประจำ emagtravel.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *