อ่างเก็บน้ำทรายทอง น้ำตกทรายทอง นครนายก

อ่างเก็บน้ำทรายทอง อยู่ที่ตำบลเขาพระ? แยกซ้ายมือจากถนนที่ไปน้ำตกสาริกา-นางรอง? กิโลเมตรที่ 1 ไปตามถนนเขาทุเรียนระยะทางประมาณ? 15 กิโลเมตร (ทางเดียวกับอ่างเก็บน้ำห้วยปรือ) เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ภูมิประเทศโดยรอบเป็นภูเขาคงความสวยงามตามธรรมชาติ เหนืออ่างเก็บน้ำขึ้นไปประมาณ 2 กิโลเมตร มี ?น้ำตกทรายทอง? เป็นน้ำตกขนาดเล็กมีน้ำเกือบตลอดปี

การเดินทางไปยังน้ำตกทรายทองต้องเดินเท้าเข้าไปโดยเริ่มจากตัวเขื่อนอ่างเก็บน้ำใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที

ที่มา. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Post Views 1223

admin

นักเขียนประจำ emagtravel.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *